• Powiatowy Lekarz Weterynarii 
  – lek. wet. Jerzy Mazurkiewicz

 

 • Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  – lek. wet. Agnieszka Wojciechowska – starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  – lek. wet. M. Zagrodzka – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  – mgr inż. Anna Bernacka – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  – mgr inż. Marcin Huk – inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
  – tech. wet. Marek Florczak – kontroler weterynaryjny
  – Witold Szyk – inspektor weterynaryjny ds. IRZ

 

 • Zespół ds. bezpieczeństwa żywności
  – lek. wet. T. Kornaga – starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  – mgr inż. Beata Sycz – inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  – inż. Łukasz Furgała- inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

 

 • Zespół ds. pasz i utylizacji
  – mgr inż. Katarzyna Steczkiewicz – inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
 • Zespół finansowo – księgowy
  – mgr Maria Zarębska – główna księgowa
  – dr Elżbieta Ważna – księgowa
  – mgr Magdalena Furgała – księgowa

   

  • Zespół administracyjny
   • Sekretariat
    – mgr Maria Grelak- referent prawno – administracyjny
   •  Dział administracyjny
    – mgr Agnieszka Husiatyńska – intendent
    – mgr Teresa Majewska-Konopka – radca prawny
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych  – dr Justyna Ciechanowska

   

  • Dział techniczny
   – Adrian Grelak – pracownik gospodarczy
   – Grażyna Załuska – sprzątaczka