• Powiatowy Lekarz Weterynarii 
  – lek. wet. Jerzy Mazurkiewicz

 

 • Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  – lek. wet. Agnieszka Wojciechowska – starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  – mgr inż. Katarzyna Nieckarz – Bogusz – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  – mgr inż. Anna Bernacka – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
  – mgr inż. Marcin Huk – inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
  – tech. wet. Martyna Kościuk – kontroler weterynaryjny
  – Witold Szyk – inspektor weterynaryjny ds. IRZ

 

 

 • Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
  – lek. wet. Tadeusz Kornaga – starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  – mgr inż. Beata Sycz – starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  – inż. Łukasz Furgała- inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
  – mgr inż. Katarzyna Steczkiewicz – inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

 

 • Zespół finansowo – księgowy
  – mgr Maria Zarębska – główna księgowa
  – dr Elżbieta Ważna – księgowa
  – mgr Magdalena Furgała – księgowa

 

 • Zespół administracyjny
  • Sekretariat
   – mgr Maria Grelak- referent prawno – administracyjny
  •  Dział administracyjny
   – mgr Agnieszka Husiatyńska – referent
   – mgr Teresa Majewska-Konopka – radca prawny
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych  – dr Justyna Ciechanowska

 

 • Dział techniczny
  – Zbigniew Ważny – referent
  – Elżbieta Janczura – sprzątaczka
  – Maciej Flis – pracownik gospodarczy

Accessibility Toolbar