Podsumowanie akcji w 2009 r.

Podsumowanie akcji zwalczania choroby Aujeszky’ego w 2009 r.

 

W miesiącu czerwcu 2009 r. zakończono 3 etap programu zwalczania choroby Aujeszky’ego w powiecie lubaczowskim. Obecnie zostało uzdrowione ostatnie ognisko choroby Aujeszky’ego na naszym terenie. Na dzień 14 grudnia br. jest zarejestrowanych w AR i MR 1292 stada utrzymujących trzodę chlewną (518 stad to stada puste). Od września ruszył monitoring stad urzędowo- i wolnych od wirusa choroby Aujeszky’ego. Obejmuje on 1/3 stad i obejmował następujące miejscowości:

  • Jędrzejówka, Chlewiska, Werchrata, Lipie, Lipsko, Kadłubiska (lek. wet. Andrzej Orłów);
  • Stary Lubliniec, Cieszanów, Niemstów, Kowalówka, Łuków, Huta Różaniecka, Ruda Różaniecka, Kobylnica Ruska, Tymce, Piastowo, Żmijowiska, Krowica Sama, Krowica Lasowa, Wólka Krowicka, Basznia Górna, Basznia Dolna, Podlesie, Podemszczyzna, Dąbrowa, Młodów, Budomierz, Lisie Jamy (lek. wet. Konrad Mazurek)
  • Polanka Horyniecka, Wólka Horyniecka, Horyniec Zdrój, Nowiny Horynieckie, Dąbrówka, Radruż, Narol-Wieś (lek. wet. Wojciech Sosnowski)
  • Stare Sioło, Uszkowce, Moszczanica, Zalesie, Stare Oleszyce, Nowy Dzików, Sucha Wola (lek.. wet. Mariusz Golec)

Monitoring ten dotyczy 196 stad (114 stad o pełnym cyklu produkcji i 82 tuczarni). Pobrano do badania w kierunku wykluczenia wirusa choroby Aujeszky’ego 752 próby – z wynikiem ujemnym. Ogóna ilość świń w tych stadach wynosiła 1898 sztuk zwierząt (chwilowy wzrost liczebności stad spowodowany świętami).

Wydaliśmy w 2009 r. 893 decyzje dla stad o statusie gospodarstwa, z czego 90% to są decyzje nadające status wolne od wirusa choroby Aujeszky’ego.

Od stycznia 2010 r. planowany jest dalszy etap monitoringu stad utrzymujących trzodę chlewną. Obejmie on następujące miejscowości:

  • Podlesina, Prusie, Narol, Łukawica, Dębiny, Wola Wielka (lek. wet. Andrzej Orłów)
  • Płazów, Lubomierz, Nowy Lubliniec, Nowe Sioło, Chotylub, Majdan Lipowiecki, Potok Jaworowski, Nowa Grobla, Łukawiec, Bihale, Wielkie Oczy, Opaka, Szczutków, Borchów, Hurcze, Dąbków, Lubaczów, Huta Kryształowa, Karolówka, Antoniki, Bałaje, Kobylnica Wołoska, Krowica Hołodowska, Nowe Brusno, Skolin (lek. wet. Konrad Mazurek)
  • Mokrzyca, Doliny, Futory,
  • Dziewięcierz, Puchacze, Huta-Złomy, Łówcza, Gorajec, Dachnów, Załuże, Folwarki, Świdnica (lek. wet. Wojciech Sosnowski)
  • Zabiała, Oleszyce, Ułazów, Cewków, Stary Dzików (lek. wet. Mariusz Golec)

Accessibility Toolbar