Podsumowanie akcji w 2008 r.

Program zwalczania choroby Aujeszky’ego w 2008 r.

Od 16 czerwca 2008 r. rozpoczął się w powiecie lubaczowskim program zwalczania choroby Aujeszky’ego u trzody chlewnej. Objął on wszystkie stada zgłoszone w ARiMR jako utrzymujące świnie.
Pierwsze próbki krwi pobierało 4 lekarzy weterynarii wolnej praktyki od 7 lipca 2008 r. Krew do laboratorium dowożona była w miarę potrzeby tj. przeważnie 2 razy w tygodniu tj. ok. 40 wyjazdów w roku (Przemyśl, Rzeszów, Krosno). I próbkobranie objęło 1256 stad ( z czego 432 były to stada puste), w których ogółem stwierdzono 10696 sztuk świń. Pobrano w nich 2821 próbek krwi.
Jedno stado posiada status stada zakażonego wirusem choroby Aujeszky’ego (1 wynik dodatni) – zaszczepione i w trakcie uwalniania.
II próbko branie rozpoczęło się w miesiącu listopadzie 2008 r. Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku zbadanych po raz drugi by?o 297 stad, w których pobrano 1296 próbek krwi. Stad o statusie – urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkiego było 555.
W trakcie akcji poboru krwi w 2008 r. stwierdzono 6 upadków zwierząt, za które po oszacowaniu wypłacono stosowne odszkodowania.
Termin zakończenia II próbko brania planuje się na koniec marca br. Obserwuje się tendencję spadkową pogłowia trzody chlewnej w powiecie lubaczowskim.
III próbko braniem zostaną objęte stada o pełnym cyklu, gdzie stado podstawowe zostanie zbadane w całości. Warunkiem rozpoczęcia tego etapu jest trwałe oznakowanie przez rolników trzody chlewnej. Planowany czas zakończenia III próbko brania-lipiec br. Następnie wszystkie stada zostaną objęte stałym monitoringiem choroby Aujeszky’ego.

Accessibility Toolbar