Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2023r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie działając na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji weterynaryjnej oraz Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr Giwpr.0200.1.22.2020 z 5 listopada 2020 r. prowadzi nabór kandydatów do realizacji zadań w 2023 r.

– wnioski do 30 listopada 2022 r.

 

Załączniki:

– ogłoszenie,

– oświadczenie o braku konfliktu interesów,

– oświadczenie do celów składkowo – podatkowych,

– klauzula informacyjna,

– zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o IW.

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 1

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 2

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 3

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 4

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 5