Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych w 2022 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie działając na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. prowadzi nabór kandydatów do realizacji zadań w 2022r.

 

Ogłoszenie

Zgłoszenie

Oświadczenie – brak konfliktu interesów

Oświadczenie zleceniobiorcy

Oświadczenie-do-ZUS 2021

Klauzula informacyjna