Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lubaczowie

 

 

 

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Lubaczowie pełni Pani Maria Grelak.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla PIW w Lubaczowie jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

1)     wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie;

2)     przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lubaczowie

3)     monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubaczowie
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Powiatowy Inspektoracie Weterynarii w Lubaczowie –

Maria Grelak

adres do korespondencji: ul. Mazury 3, 37-600 Lubaczów

telefon: 16 632 91 10

e-mail: koordynator@piw-lubaczow.pl